EFT Manuál

Na obrázku sú vyznačené energetické body na tele, na ktoré si ťukáte bruškami prstov na ruke.

Karate bod – bod na vonkajšej hrane dlane pod malíčkom. Na tento bod sa ťuká na začiatku, keď sa nalaďujeme na problém  a nakoniec, keď sťukávame bod po bode od hlavy dole.

1. bod  – vrch hlavy (cca v strede na vrchu hlavy, v mieste, kde by ste si urobili cestičku z vlasov na stred)

2. bod – na začiatku obočia pri koreni nosa

3. bod – na vonkajšom okraji oka

4. bod – pod okom

5. bod – pod nosom

6. bod – na brade

7. bod – pod kľúčnou kosťou, ktorý nájdete takto:

položíte ukazováky na kľúčne kosti, posuňte ich smerom do U priehlbinky v strede nad hrudnou kosťou (miesto, kde by ste mali uzol na kravate, keby ste si ju uviazali) a potom prsty presuniete na spodnú časť U a posuniete asi 2,5 cm smerom k ramenám.

8. bod – cca 10 cm pod pazuchou

9. bod  –  ako doplnkový bod sa používa bod na vnútornej strane zápästia, kadiaľ prechádzajú dráhy zo všetkých prstov (nie je na obrázku).

Základný postup (schematický, keď viete, čo presne a konkrétne vás momentálne trápi. Ak však na sedeniach hľadáme bloky a presvedčenia z detstva, vyzerá to trošku ináč, hlavne čo sa týka afirmácií, pretože tie nachádzame postupne po spoločných rozhovoroch):

1. Určite si problém, na ktorom chcete popracovať.

Problém môže byť nejaká bolesť, nejaký negatívny pocit – napríklad:

Po hádke s manželom ma bolí hlava.

Mám obavu zo zajtrajšieho stretnutia so šéfom.

Problém musí byť vyjadrený čo najkonkrétnejšie.

2. Ťukajte si na karate bod a určite si intenzitu daného problému na stupnici od 1 do 10, kde 10 je najväčšia intenzita.

3. Vytvorte si základnú slovnú formuláciu – jej štruktúra môže byť takáto:

AJ NAPRIEK TOMU, že mám obavu zo zajtrajšieho stretnutia so šéfom, MÁM SA RÁD/RADA A PRIJÍMAM SA.

4. Opakujte základné vyhlásenie 3x po sebe pri ťukaní na karate bod.

5. Ťukajte na body 1-9, na každý aspoň sedemkrát, pričom si opakujte skrátenú verziu problému: napríklad Obava zo zajtrajšieho stretnutia

6. Zopakujte bod 5 s tým, že problém presuniete do riešiteľnej roviny. Namiesto slova obava budete hovoriť Volím si prestať sa obávať zajtrajšieho stretnutia.

7. Urobte si ešte jedno sťukávanie bodov 1 – 9 a hovorte si pri tom prehlásenie Nevidím žiadny dôvod na obavu, verím, že stretnutie so šéfom dopadne tak, ako potrebujem.

8. Zistite intenzitu problému. Máte ešte stále obavy? Ak áno, urobte celý proces ešte raz s tým, že v základnom vyhlásení vyjadríte to, že problém ešte sčasti pretrváva:

AJ NAPRIEK TOMU, že mám ešte trochu obavu zo zajtrajšieho stretnutia so šéfom, MÁM SA RÁD/RADA A PRIJÍMAM SA.

Pri sťukávaní jednotlivých bodov (kroky 5, 6 a 7) si opakujte skrátenú verziu so slovami Mám ešte nejaké obavy – volím si dať obavy úplne preč – dôverujem si a verím, že stretnutie dopadne tak ako potrebujem.

Opäť si overte, či sa ešte obávate a ak áno, dajte si ďalšie kolečko. Ak už obavy necítite, alebo ich cítite len minimálne, UKONČITE procedúru ťukaním na karate bod jednej alebo druhej ruky a opakujte si afirmáciu:

Ukončujem v sebe toto presvedčenie, že sa mám obávať každého stretnutia so šéfom. Nech mi viac toto presvedčenie neslúži ani v prítomnosti ani v budúcnosti. Volím si dôverovať svojim schopnostiam a veriť tomu, že veci vždy dopadnú tak, ako to potrebujem.

Pridaj komentár