Párové terapie a vzťahové poradenstvo

Každý problém vo vzťahu sa dá riešiť, ak ho pochopíte.

Párová terapia je tu pre vás, ak zažívate vo svojom vzťahu ťažkosti, neviete spolu komunikovať, či iným spôsobom sa vo vzťahu necítite dobre.

Je potrebné, aby ste vašu situáciu chceli riešiť obaja. Ak váš partner nemá záujem o spoločnú terapiu, môžete prísť na individuálnu terapiu, kde budeme spolu riešiť, čo môžete pre zlepšeniu vášho vzťahu urobiť vy. Aj to má význam, pretože vzťah je tanec a ak jeden zmení kroky, zmení ich aj ten druhý.

Vzťahové poradenstvo je tu pre vás, ak potrebujete poradiť s rôznymi situáciami nie len vo vašom vzťahu, ale aj v širšom rodinnom okruhu, ako napríklad zasahovanie do vzťahu zo strany svokrovcov, vzťahy s deťmi z prvého manželstva, puberta či emócie vašich ratolestí.

A nie je hanba požiadať o pomoc odborníka. Aj z toho dôvodu, že sme sa vlastne nikdy neučili, ako fungujú krásne a hlboké vzťahy, ako ich vytvoriť a žiť.

Ako vyzerajú stretnutia so mnou?

V párovej terapii u mňa nájdete bezpečný priestor, v ktorom obaja budete môcť povedať, ako vnímate váš vzťah, čo v ňom nemáte uspokojené a čo by ste potrebovali zmeniť.

Odo mňa dostanete spätnú väzbu a nezaujatý pohľad na váš vzťah a na to, ako sa v ňom správate. Mojím cieľom je, aby ste sa na spoločných sedeniach naučili novým reakciám v konfliktných situáciách a aby ste našli opäť cestu k sebe.

Prvé stretnutie je väčšinou v trojici, ale preferujem aj minimálne jedno stretnutie s každým zvlášť. Aby som zistila u oboch zistila nesplnené očakávania a vzorce správania získané z minulých vzťahov, či z detstva a vytvorila si ucelenejší pohľad na váš vzťahový problém.

Vo vzťahovom poradenstve mi prerozprávate váš problém a ja vám objasním, akým spôsobom vznikol a aké nefunkčné mechanizmy ho udržiavajú. Mojím cieľom je vniesť pochopenie pre správanie všetkých, ktorých sa problém týka, a ukázať vám možnosti riešenia.

Cenník

Párová terapia (90 minút, iba naživo) …………………………….. 60€

Stretnutie s jedným z páru (75 minút) ……………………………. 40€ osobne/ 37€ online

Vzťahové poradenstvo (90 minút) …………………………………. 60€ osobne / 57€ online
Ak sú tieto sumy nad rámec toho, čo si môžete dovoliť, vieme sa dohodnúť aj na individuálnych cenách, ktoré zohľadnia vaše finančné možnosti.

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Spôsob platby

Pri osobných stretnutiach je možnosť platiť v hotovosti alebo aj prevodom na účet po stretnutí.

Pri online stretnutiach je možné platiť iba prevodom na účet.

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK2683605207004203059270

Názov banky: mBank

BIC: BREXSKBX

CHCEM SA OBJEDNAŤ

Objednaný termín je záväzný. Viem, že niekedy môžete mať závažné dôvody termín zrušiť alebo presunúť. Ak mi to oznámite vopred najneskôr 24 hodín pred termínom, je to bezplatné. Ak je to menej než 24 hodín, počítajte prosím s úhradou storno poplatku vo výške 10 €.

Ďakujem za pochopenie a teším sa na vás.

CHCEM SA OBJEDNAŤ