NAJDÔLEŽITEJŠÍ VZŤAH VO VAŠOM ŽIVOTE JE VZŤAH, KTORÝ MÁTE SAMI SO SEBOU. OD NEHO SA ODVÍJAJÚ VAŠE VZŤAHY S OSTATNÝMI ĽUĎMI A AJ VÁŠ ZDRAVOTNÝ  STAV.

O tomto je etikoterapia – liečba zlozvykov mysle, ktoré vedú k negatívnym emóciám a liečba nesprávnych postojov k sebe, k druhým i k svetu okolo seba. Je to sebapoznávacia metóda, ktorá ohľaduplne a zhovievavo odstráni všetky nánosy, ktoré ste si na seba nacápali v snahe zapáčiť sa druhým, získať ich lásku a pozornosť a v snahe mať svoj svet pekný (najmä pre seba).

Prečo ETIKO-terapia?

Význam slova Etika v slovníku slovenského jazyka sa popisuje ako filozofická náuka o morálke, mravnosti, o jej podstate a o jej úlohe v spoločenskom živote alebo ako sústava noriem mravného správania sa ľudí a ich záväzkov voči spoločnosti.

A z tohto vychádzal aj zakladateľ etikoterapie Ctibor Bezděk, ktorý popísal v 30-rokoch minulého storočia túto metódu ako LIEČBU MRAVNOSŤOU a za prapôvod duševných i telesných chorôb vidí ľudské neresti ako pýcha, žiarlivosť, nenávisť, závisť, klamstvo a negatívne myslenie.

Prečo SEBAPOZNÁVACIA metóda?

Cez etikoterapiu spoznáte sami seba. Etikoterapeut je kouč trochu podobný psychoterapeutovi, ktorý vám umožní vidieť sa v zrkadle presne takí, akí ste. Rozpoznáte svoje zvyky, ktoré vás vzďaľujú a oddeľujú od druhých. A pochopíte, že vy sami ste zodpovední za svoj zdravotný stav a aj za to, aké a či máte v živote problémy.

Cez odpovede na tieto tri otázky sa o sebe dozviete azda najviac:

Aký je váš vzťah k sebe?
Aký je váš vzťah k druhým ľuďom?
Aký je váš vzťah k tomu, čo nás presahuje?

Ja (Jana Mladá) a etikoterapia

Ja vnímam etikoterapiu ako celostnú metódu, ktorá uzdravuje naše zvyky, postoje a presvedčenia, pretože tie sú na pozadí toho, či sa správame alebo nesprávame eticky, čiže mravne. Dosah uzdravenia zvykov je oveľa väčší, pretože naše správanie je vždy v interakcii s niekým iným alebo so sebou samým. Takže etikoterapia lieči aj naše vzťahy a cez ne naše fyzično.

Som absolventkou Vysokej školy etikoterapie Advaita u Vladka Červenáka a  etikoterapiu uplatňujem na každom sedení so svojimi klientami. Pracujeme spolu na osvojení si základných etikoterapeutických zručností, ako stíšiť sa, aktívne počúvať, odpúšťať, ukončovať, neočakávať a prijímať tak druhých takých, akí sú. Aby klient priamo v dianí svojho života sám rozpoznával svoje zlozvyky, neresti, postoje a presvedčenia, ktoré ho priviedli presne tam, kde je teraz. Aby si budoval svoje sebavedomie, zvyšoval svoju sebahodnotu a sebalásku. A aby zlepšoval svoje vzťahy a zdravie. Aby žil život bez odporu, v radosti a harmónii.

Prečo si vybrať etikoterapiu? 

Možno cítite, že to vo vašom svete a vašich vzťahoch škrípe. Možno vám škrípe niečo v tele. A nemáte odvahu pozrieť sa na to všetko otvorene a úprimne. S etikoterapiou budete postupne meniť svoj pohľad na seba a na svoj svet. Nájdete odvahu pozrieť sa na seba do zrkadla a vidieť všetko, čo by ste najradšej nevideli. A potom to spracujete cez prijatie, ukončenie a odpustenie. Prestanete si vyčítať a trestať sa. Začnete sa mať radi a opäť získate svoju stratenú hodnotu.

Možno ste rodič a cítite, že chcete svoje dieťa vychovávať ináč, než vaši rodičia vychovávali vás. Etikoterapia je skvelá cesta, ktorá vám to umožní. Vaše deti už nemusia byť obeťami a nemusia sa nechať ovládať podvedomými deštrukčnými schémami, ktoré ovládali vás. Môžu z nich vyrásť ľudia, ktorí pristupujú k životu, k sebe i k druhým ľuďom v súlade s láskou. A nielen vaše deti. I vy sa takými môžete stať.

Možno si dennodenne kladiete otázku, kam ako ľudstvo spejeme. K láske, pokore, vznešenosti alebo dôstojnosti? Nevyzerá to tak. Ale iba zmenou seba môžeme meniť svet. Rodíme sa sem plní života, čístí a dychtíví žiť radostný život. A niekde okolo 7-10 rokov sme to úplne zabudli. Etikoterapia vás vedie k tomu, aby ste sa vrátili k životu pokojnému, harmonickému a radostnému. Ale zmeniť sa budete musieť vy sami. Dostanete prostriedky a bude už len na vás, či ich využijete.

Etikoterapia je láskyplná a nenásilná cesta plná prijatia, ktorá vás dovedie k životu v harmónii, zdraví a hojnosti. K životu, v ktorom čas strávený s inými ľuďmi je časom radosti, lásky  a porozumenia.  

METÓDY ETIKOTERAPIE:

Etikoterapeutická anamnéza sa zisťuje rozhovorom. Etikoterapeut zisťuje, čo sa deje v duši klienta pomocou rozhovorov o detstve, vzťahoch, zamestnaní. Všíma si najmä emócie, ktoré prevažujú v klientovom živote. Všíma si boľavé miesta vo vzťahoch, v rodine a v spôsobe jeho života. A na základe nazbieraných poznatkov určí priamy vzťah nedostatkov klienta k jeho fyzickému stavu (chorobe) a k jeho narušeným vzťahom voči sebe i ostatným ľuďom.

Etikoterapeutické liečenie

Tu považujem ze dôležité zdôrazniť, že vás nebudem odhovárať od liečbou klasickou medicínou a ani ju nebudem znevažovať. Etikoterapia však môže výrazne pomôcť vášmu zdraviu.

Budete sa liečiť sami a to tak, že:

– zmeníte svoje postoje k chorobe – choroba nie je zlá a netreba s ňou bojovať a ni sa jej báť. Každá choroba má svoj pôvod v myšlienkach, emóciách a postojoch človeka. Trvá 5 – 7 rokov, kým sa dajaký psychický stav somatizuje do telesného problému.

zbavíte sa strachov a akejkoľvek negativity a namiesto nich sa naučíte v sebe pestovať náladu dôvery a pozitivity.

naučíte sa pracovať so svojimi emóciami – žiadna emócia nie je zlá a máte právo zakúšať všetky emócie. Zlé je to, keď vďaka niektorej emócii ustrniete a začnete sa správať deštruktívne, či už voči sebe alebo iným ľuďom. Mnohé emócie, ktoré sme odkukali do rodičov alebo ich takzvane zdedili, sú vo vzťahoch deštruktívne a ľudí si nimi posielate preč od seba – energeticky si medzi vami uzatvárate tok energie. A tam, kde vo vzťahu neprúdi energia, tam to nemôže fungovať. A to isté platí aj v tele. Presne tie emócie, ktoré vám blokujú energiu vo vzťahoch, blokujú prúdenie energie na príslušných meridiánoch a tým aj orgány, cez ktoré meridián prechádza. A tie orgány potom slabnú a neskôr kolabujú.

Napríklad ak sa neustále hneváte na všetkých a na všetko, tak jedného dňa zistíte, že vám nefunguje žlčník tak ako má. Hnevom si blokujete v prvom rade práve meridián žlčníka.

Naučíte sa viac fungovať na láske, dôvere, súcite, vďačnosti a radosti. Toto sú emócie, ktoré majú vysoké frekvencie a podporujú váš vnútorný pokoj a rovnováhu.

prevezmete zodpovednosť za svoj život – v praxi to znamená, že si začnete vyberať už svoje myšlienky, ktorým budete venovať pozornosť. Myšlienka je prvá, po nej nasleduje emócia a potom čin. To neznamená, že už budete guruovia, ktorí nikdy neurobia nič „zlé“. Budete robiť ešte veľa „zlých“ vecí, ale prestanete ukazovať na druhých ľudí, že to kvôli nim. Budete však bez zaváhania vedieť, že jedine vy nesiete za svoje činy zodpovednosť.

naučíte sa metódy, ktorým sa sami môžete uzdravovať a ktorými môžete uzdravujúco vplývať na vaše vzťahy – meditácie, hooponopono, EFT, ukončovanie presvedčení a návykových programov.

budete žiť v prítomnosti – tu a teraz. Minulosť prijmete takú, akú ste si ju urobili a v prítomnosti budete pracovať na budúcnosti. V súlade so Zákonom príčiny a následku. To, čo zasejem dnes, budem žať v budúcnosti. Budete siať to, čo budete chcieť žiť.

nájdete vieru v niečo, čo nás presahuje. Či už je to Boh, Vesmír, Príroda, Vyššia inteligencia, táto viera vám umožní transformovať sa v človeka, ktorý koná dobro pre seba aj pre druhých. Cez túto vieru v sebe objavíme nevyčerpateľný zdroj duchovných síl, dôvery a lásky.

Čiže v kocke, budete liečiť svoju dušu a cez ňu svoje telo a svoje vzťahy. A to sú vznešené ciele, čo poviete? Rada vám pomôžem dosiahnuť ich.

S láskou,

J♥n♥ Ml♥d♥