Workshop Rozchod a deti – ako to zvládnuť bez psychickej traumy

Etikoterapeutický workshop o tom, ako sa rozviesť s úctou a rešpektom nielen voči sebe, partnerovi, ale aj voči svojim deťom a ako dať deťom lásku a istotu, aj keď s nimi nebudete každý deň.

SVET JE PLNÝ BÝVALÝCH PARTNEROV, ALE BÝVALÉ DETI NEEXISTUJÚ. Deti chcú mať oboch rodičov a bohužiaľ, práve ich duše sú pri rozvode najviac zranené.

Deti do zhruba 4 rokov vnímajú svet cez emócie a pocity a cítia zo svojich rodičov všetku ich neistotu, strach, či napätie. A hoci staršie deti už dokážu veci chápať aj logicky, tiež nemajú jednoduché zorientovať sa v tom, čo sa deje, keď sa rodičia rozchádzajú. Na to, čo sa okolo nich pri a po rozvode deje, reagujú emocionálne a celou svojou bytosťou. Často sa u nich práve v tomto čase začne prejavovať nejaká porucha správania alebo aj nejaký zdravotný problém.

Ako tomu predísť? Ako sa postarať o to, aby

 • ste svoje deti uchránili pred veľkým trápením, ktoré pre nich rozvod určite je?
 • sa vaše deti necítili spoluzodpovedné za to, čo sa deje?
 • vaše deti netrpeli stratou druhého rodiča?
 • vaše deti necítili opustené a nemilované?

Rozvod, či rozchod nepredstavuje pre deti len jednorazový zásah do života. Je na neho nabalených množstvo nových nepríjemných zásahov do ich života, a to cez:

 • nových partnerov rodičov,
 • nových súrodencov,
 • skrytú agresivitu medzi rodičmi,
 • obavy rodičov o to, aby dali deťom všetko, čo vládzu a čo je hlavne viac, ako dáva partner,
 • klamstvá, ktorými si chcú rodičia získať náklonnosť detí na úkor partnera.

Ak chcete, aby vaše deti trpeli rozvodom a vašim novým porozvodovým životom čo najmenej, príďte na workshop.

Okrem iného zistíte:

 • ako KOMUNIKOVAŤ s partnerom, ktorého by ste už najradšej nevideli, ale ktorý ostáva takisto rodič, aj keď sa zdá, že on je ten horší rodič, ktorý nemôže dať dieťaťu toľko, čo vy,
 • aké KOMUNIKAČNÉ NÁVYKY je dobré si osvojiť, aby z vašich detí vyrástli sebavedomí dospelí, aj keď sa ich rodičia rozviedli,
 • ako sa vysporiadať so svojím HNEVOM a hnevom vášho partnera,
 • ako NEVYCHOVAŤ z vašich dcér silné ženy a z vašich synov slabých mužov (týka sa to hlavne mamičiek, ktoré odmietaním otcov detí toto môžu nevedome spôsobiť).

Posolstvo celého workshopu je UKÁZAŤ CESTU, ako byť pre svoje deti rodičia, ktorí sa už síce nemilujú navzájom, ale úctu a rešpekt si vedia prejaviť za každých okolností. Ako im byť príkladom, ktorý môžu nasledovať a istotou, na ktorú sa môžu obrátiť vždy, keď to budú potrebovať.

Cena: 10 eur.
Trvanie: 2 hodiny
Čo si so sebou priniesť: pero, papier a ochotu.

Scroll to Top