Nech v roku 2024 nájdete rovnováhu

Aj na konci tohto roka mám pre vás malé numerologické zamyslenie sa nad tým, čo v sebe skrývajú čísla nadchádzajúceho roku. A návod na to, aby ste si vypočítali vaše osobné číslo, ktoré tiež bude mať vplyv na váš rok 2024.

ROK 2024 bude v znamení čísla OSEM a zároveň v znamení dvoch DVOJOK a jednej ŠTVORKY.  

Osmička je o úspechu, moci, ale aj o rovnováhe.

Dvojka sú vzťahy, citlivosť, emócie (hlavne strachy) a rešpekt.

Štvorka je práca, vytrvalosť a stabilita.

Vychádza mi z toho, že po zmenách, ktoré sa naštartovali v roku 2021, po znovunastoľovaní harmónie a pohody v rodinách v 2022, po duchovnom raste, a preberaní zodpovednosti za svoj život v roku 2023 prichádza rok, v ktorom budeme hľadať rovnováhu a sebarealizáciu.

Aj v roku 2024 bude aktuálna téma dôvery najmä v seba a svoju intuíciu a tiež téma spolupráce a rešpektu. Tá jedna štvorka, ktorá bude mať na rok 2024 tiež vplyv, by doň mohla akési upokojenie emócií, čo nám určite prospeje.

Osmičkový rok je veľmi citlivý na rovnováhu, čo znamená, že zákon príčiny a následku v ňom asi bude fungovať veľmi rýchlo. V praxi to znamená, že to, čo urobíme druhým, sa nám bude rýchlo vracať.

V osmičkovom roku pre seba možno objavíme činnosti, ktoré nás budú baviť, prinášať nám radosť a ktoré budeme robiť s radosťou a láskou. Možno nájdeme odvahu k tomu, aby sme začali realizovať nejaké svoje sny. A podarí sa nám svojou húževnatosťou neostať iba na začiatku, ale ostaneme trpezlivo a vytrvalo kráčať ďalej smerom k cieľu.

Chcete vedieť, aké je vaše osobné číslo (alebo čísla) pre rok 2024?

Napíšte si deň a mesiac vášho narodenia a pridajte k nemu rok 2024. Sčítajte všetky číslice v tomto dátume, až kým nedosiahnete jedno z primárnych čísiel 1 – 9.

Napríklad ja sčítavam číslice z dátumu 19.11.2024: 1+9+1+1+2+0+2+4 = 20.

Pokračujem v sčítavaní ďalej 2 + 0 = 2.

Môj rok 2024 bude od mojich narodenín 19.11.2024 v znamení čísla 2 a dovtedy bude v znamení čísla 1 (o jedno menej).

Ak máte napríklad narodeniny 22.3., tak vyjde číslo 6:

2+2+3+2+2+4 = 15; ďalej 1 + 5 = 6

Znamená to, že vaše čísla pre rok 2024 sú od narodenín 6 a do nich o jedno menej, teda 5.

A teraz ešte popis, čo jednotlivé čísla znamenajú:

 

1 … Nové začiatky

Rok s vibráciou 1 je rokom pre nové začiatky a nové príležitosti. Je to čas, kedy sa zasievajú nové semienka, nové myšlienky a nové nápady. Všetko, čo tento rok zasadíte, bude rásť ďalších osem rokov. Je to obdobie, ktoré je plné aktivity a plné príležitostí na to, aby ste konali podľa seba a nie podľa toho, čo od vás chcú druhí.

V tomto roku sa môžete pustiť do vecí, ktoré ste chceli niekedy urobiť, ale z nejakého dôvodu ste sa do nich doteraz nepustili.

Začnite realizovať to, čo vás baví a napĺňa. Všímajte si sami seba, svoje sny a priania a rozhodnite sa začať pracovať na ich naplnení. Chopte sa svojich plánov práve v tomto roku, pretože práve teraz k tomu nájdete dostatok síl a aj dostatok tvorivých nápadov.

Jednotkový rok je rokom vlastnej iniciatívy a práce na rozvoji svojej osobnosti.

2 … Vzťahy, spolupráca a emócie

Energia roku s číslom 2 je o otvorení sa komunikácii, o ústretovom prístupe k druhým a o počúvaní. Nielen druhých, ale aj samých seba. Súčasťou vibrácie čísla dva sú vzťahy, takže ak máte dvojkový rok, je možné, že stretnete niekoho, kto od základov zmení váš život. Alebo len zmeníte vzťahy s tými, ktorých už poznáte, pretože v dvojkovom roku vybublávajú na povrch staré nedoriešené záležitosti.  Číslo dva posúva do popredia partnerstvo ako také. Ak dáte svojmu partnerovi najavo, že je pre vás ten najdôležitejší, môže byť tento rok pre vás návratom k zamilovanosti, ktorú ste prežívali na začiatku. Celkovo vo vašom vzťahu môžete znovu zažiť pocity spolupatričnosti a dokonalého prepojenia.

Tento rok je aj rokom spolupráce s druhými ľuďmi a prináša energiu aj do tímovej práce. Ak ste mali s niekým konflikty, tak je pravdepodobné, že tento rok ich vyriešite. Ak ste mali nezhody v rodine, práve v tomto roku je priaznivá energia na to, aby ste k sebe našli cestu. Budete viac naladení na svoju intuíciu a budete viac vnímať a počúvať druhých ľudí, čo znamená uzmierovanie a odpúšťanie starých krívd.

A nezabudnite aj na vzťah k sebe. Posilňujte spojenie sami so sebou, so svojimi potrebami, emóciami a pocitmi a vytvárajte sami v sebe harmonické prostredie.

V dvojkovom roku začína klíčiť to, čo ste v jednotkovom roku zasiali. Preto buďte trpezlivý, dôverujte a zostávajte v pokoji. Mnoho vecí sa vyrieši samo.

3 …. Radosť, vyjadrenie a kreativita

Trojka je energia otvárania sa svetu. Je to rok, kedy sa môžete s čistým svedomím zabávať, pretože si veríte. Je to rok, kedy sa začína k životu prebúdzať to, čo ste zasiali pred dvoma rokmi. Vyrazte do spoločnosti, nadväzujte nové priateľstvá a stretávajte sa s ľuďmi.

Je to rok, kedy si môžete užívať všetky radosti života, od leňošenia, športovania, dovolenky po aktívne cestovanie. Práca bude pravdepodobne na druhom alebo až treťom mieste vo vašom živote.

Tento rok je aj rokom umenia, preto je pravdepodobné, že nájdete v sebe niečo tvorivé, čo ste doteraz nevideli. Ak to objavíte, vyjadrujte to čo najviac. Píšte, maľujte, tancujte alebo spievajte. Ak je pre Vás vaša práca aj vašim koníčkom, ktorý vás baví a teší, tak v tomto roku prídu prvé veľké úspechy.

Trojkový rok má v sebe silu vyniesť na svetlo sveta skryté problémy a vysporiadať sa s nimi. Je to veľmi aktívny rok po všetkých stránkach.

4 …. Práca, vytrvalosť a stabilita

Je to rok, kedy sa po zábave budete musieť zase vrátiť k práci. Rastlinky, ktoré vyklíčili, bude treba starostlivo strážiť pred burinou.

Tento rok vás bude skúšať, hlavne čo sa týka trpezlivosti a stability. Možno bude vašu prácu sprevádzať nespokojnosť a neistota, možno sa objavia prekážky, ktoré budete musieť prekonať. Nenechajte sa nimi odradiť. Ich prekonanie vám pridá na sebavedomí, posilní vašu trpezlivosť a zodpovednosť.

Štvorkový rok vás vedie k tomu, aby ste sa ukotvili vo fyzickom svete a v každodennej realite.

5 …. Zmena, uvoľnenie a sloboda

Po náročnom roku v znamení čísla 4 si zaslúžite oddych. Príde uvoľnenie a pravdepodobne si uvedomíte, že potrebujete zmenu.

Ak túžite po akejkoľvek zmene, urobte ju tento rok, pretože práve v päťkovom roku máte energiu a slobodnú voľbu na zásadný obrat vo vašom živote. A nie len to. V tomto roku nájdete k zmene aj odvahu a odhodlanie.

Urobte niečo ináč, buďte iný, zahoďte rutinu. Vyrazte von a vyskúšajte si niečo nové. Uistite sa však, že všetko, čo zmeníte, bude prospešné aj pre iných. Myslite na rovnováhu medzi dávaním a braním a myslite aj na to, potrebujete aj určitú disciplínu, aby ste nie len došli tam, kam chcete po zavedení zmeny dôjsť, ale aby ste získali aj slobodu, po ktorej túžite.

Úroda rastie, nepotrebuje až takú starostlivosť. Nepúšťajte ju však zo zreteľa. Bez vašej pozornosti môže začať upadať.

6 …. Rodina, domov a harmónia  

Šestkový rok je veľmi úzko prepojený so životmi členov vašej rodiny. Je možné, že budete preskúšaní z toho, ako sa postavíte k vašim blízkym, ktorí od vás budú potrebovať možno viac ako doteraz. Bude to skúška vašich hodnôt, lásky a viery. Ak to zvládnete v duchu morálnych zásad, do vášho domova a života príde harmónia.

Venujte svoju energiu svojim blízkym, vráti sa vám to mnohonásobne. Venujte svoju energiu aj vášmu domovu, zveľaďte ho alebo ho vynovte. Venujte starostlivosť aj svojmu zdraviu, všímajte si svoje telo, pretože ono je domov pre vašu dušu.

V tomto roku môžete bilancovať  a ak treba, z minulosti sa poučte a naplánujte niečo do svojej budúcnosti. Bilancovať môžete aj v domácnosti – upracte, prerieďte šatníky a veci, ktoré sa dajú použiť, pošlite ďalej. Naplňte svoj život a svoj domov láskou a harmóniu.

7 …. Zmena, duchovný rast a prevzatie zodpovednosti

Sedmičkový rok vás pozýva k sebe a do seba. Je to rok, ktorý prináša otázky o hlbšom zmysle života a chce na ne aj odpovede. Je to rok, v ktorom pravdepodobne duchovne porastiete, pretože prejdete vnútornou zmenou. Je možné, že tá zmena bude súvisieť s prevzatím zodpovednosti za váš život.

Tento rok venujte sami sebe. Zdokonaľujte sa, vzdelávajte sa, počúvajte svoju intuíciu. Prežívajte veľa času sami so sebou, pretože je pravdepodobné, že práve v samote sa pred vami odkryjú veci, ktoré bežne nevidíte. Nájdete veľa odpovedí na otázky, ktoré sa vám v minulosti zdali nezodpovedateľné.

Je možné, že o sebe budete veľa pochybovať. Budú sa vynárať vaše najskrytejšie presvedčenia a vy budete mať šancu prestať im veriť. Bude to však spojené s emóciami a pocitmi, že sa vás správanie druhých dotýka, že vás nechápu a že vás zraňujú. Zamerajte sa však na seba, nie na tých, ktorí vám tie pocity (zdanlivo) spôsobujú. Uznávajte si svoje pocity, potreby, spoznávajte svoj vnútorný svet.

V tomto roku pokojne zanedbávajte spoločenské udalosti a cestovanie môžete tiež pokojne vynechať. Ak by vás cestovanie predsa len lákalo, tak len z toho dôvodu, aby ste lepšie spoznali sami seba. Myslite na svoje zdravie, počúvajte svoje telo a vnímajte, čo vám hovorí.

Hoci je sedmičkový rok jeden z náročnejších, na jeho konci vo vás bude viac vášho zrelého a zodpovedného Ja.

8 …. Úspech, moc a rovnováha

Rok s číslom 8 je rokom, kedy cez úspechy, ktoré zažijete, môžete upevniť dôveru v seba. To, či zažijete úspechy, bude závisieť od vašej odvahy, húževnatosti a osobnej pravdivosti.

Ak ste boli a ste odvážny, čestný, pravdivý a húževnatý, pravdepodobne zažijete úspešný rok. Prichádza obdobie hojnosti a odmeny za vynaložené úsilie. Pokračujte na svojej ceste, zostaňte v strede. Myslite na to, že to, ako sa s úspechom a hojnosťou vyrovnáte, určí aj vaše ďalšie roky.

Tento rok má aj finančnú energiu, preto v ňom môžu nastať aj straty, najmä ak niečo robíte iba pre peniaze. Úspešní budete v tom, čo slúži druhým. Snažte sa aj prácu vykonávať akoby bola vaším koníčkom, aby sa vám energia vrátila v podobe hojnosti.

Osmičkový rok môže byť poriadne činorodý a aktívny, najmä ak si uvedomíte, že zákon príčiny a následku v ňom funguje veľmi rýchlo. V praxi to znamená, že čo urobíme, to sa nám rýchlo vráti. Je to aj v záujme rovnováhy, ktorá osmičku sprevádza.

Osmička má v sebe dar vniesť do života rovnováhu, hlavne v materiálnej a duchovnej oblasti. A môže vám vrátiť aj vašu moc – môžete sa stať mocnými tvorcami svojich životov a môžete v sebe nájsť silu k tomu, aby ste sa empaticky a nenásilne presadili v komunikácii s tými, o ktorých ste si mysleli, že majú nad vami moc. Nie preto, že by ste mali teraz moc vy nad nimi, ale preto, že si budete vedieť ustáť samého seba.

9 …. Bilancovanie, ukončovanie a múdrosť

Energia deviatky v sebe nesie naplnenie. Deviatkový rok je stvorený na zamýšľanie sa nad životom, prácou a vzťahmi. Je dobré úprimne si povedať, čo z toho, čo robíte, je pre vás prospešné a vedie vás tam, kam chcete ísť. Možno zistíte, že sa držíte niečoho, čo už skončilo – to treba pustiť. Prijmite múdrosť zo všetkého, čo ste zažili, aby ste ju mohli použiť v ďalšom deväťročnom cykle.

V tomto roku možno zakončíte nejaké aktivity, rozlúčite sa s niektorými ľuďmi, ale nechajte ich odísť s láskou a požehnaním. Odpúšťajte a púšťajte zo svojho života veci, ktoré vám nič dobré neprinášali. Je možné, že odídete zo vzťahov, ktoré sú nefunkčné a bez lásky.

Nič nové nezačínajte, zatiaľ si pre nové iba vytvárate priestor.

Deviatkový rok je aj rokom rozdávania. Rozdávajte, dávajte bez toho, že niečo dostanete naspäť. Rozdávajte druhým svoju lásku a možno precítite skutočnú spriaznenosť so všetkými na tejto planéte.

Tento rok tiež nie je ľahký, najmä pre tých, ktorí nemajú radi zmeny. Treba však veriť, že všetko, čo sa deje, sa deje tak, ako sa má diať. Dôverujte. Vaša dôvera, úprimnosť a flexibilita vám otvorí cestu k novým začiatkom.

Nech vám už vyšli akékoľvek čísla, želám vám, aby ste sa v roku 2024 dokázali stále vedomejšie dostávať do stavu vnútornej rovnováhy, ktorá sa bude premietať aj do vášho vonkajšieho sveta.

Želám vám, aby ste dokázali vybalansovať svoj pracovný a súkromný život, aby ste našli to, čo vás baví a prináša vám radosť.

A želám vám tiež veľa trpezlivosti a húževnatosti na ceste k vlastnej sebarealizácii.  

S láskou a úctou,

Janka Mladá

Zdieľať článok:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Súvisiace články

Život je radosť
koucmed

Nech v roku 2023 prejdete vnútornou zmenou, ktorá vás posunie k láskavosti a empatii

Aj tento rok mám pre vás malé numerologické zamyslenie sa nad tým, čo v sebe skrývajú čísla nadchádzajúceho roku. A návod na to, aby ste si vypočítali, aké čísla budú ovplyvňovať ten váš. Idem teda rovno na vec: ROK 2023 bude v znamení čísla SEDEM a zároveň v znamení dvoch DVOJOK a jednej TROJKY.   Sedmička je o vnútornej zmene, duchovnom raste a o prevzatí

Prečítať článok »
Život je radosť
koucmed

Nech v roku 2022 nájdete harmóniu vo svojej rodine

Aj tento rok mám pre vás malé numerologické zamyslenie sa nad tým, čo v sebe skrývajú čísla nadchádzajúceho roku. A návod na to, aby ste si vypočítali, aké čísla budú ovplyvňovať váš nadchádzajúci rok. Idem teda rovno na vec: ROK 2022 bude v znamení čísla ŠESŤ a zároveň v znamení troch DVOJOK. Šestka je domov, rodina, harmónia. Šestka je aj

Prečítať článok »

Pre ženy, ktoré chcú, aby ich muži boli viac mužmi

Predstavte si, že tancujete so svojím mužom a cítite úplnú dôveru v to, kam a ako vás vedie. Užívate si to, pretože sa cítite v jeho náručí bezpečne. A teraz si predstavte, ako stojíte oproti sebe vy a váš muž a dokazujete si, kto, čo, kedy povedal alebo nepovedal a ako, kto, čo myslel, pretože váš muž zase raz niečo neurobil dobre. V celom

Prečítať článok »
Scroll to Top
Prihláste sa na odber nových článkov na email

Zadajte Vašu email adresu: