Syr na konci chodbičky alebo v čom majú potkany oproti nám výhodu

Včera som sa mi dostal do rúk článoček o jednom pokuse na potkanoch hľadajúcich syr. Po jeho prečítaní som si v pokuse namiesto potkana predstavila človeka. A zistila som, že medzi potkanmi a nami je jeden veľký rozdiel.