Život sa začína na konci vašej zóny komfortu – Neale Donald Walsch

Zóna komfortu. Možno ste toto slovné spojenie nikdy nepočuli. Určite však zónu komfortu poznáte. Je to totiž váš bežný život. Je to všetko, v čom ste doma – veci, vzťahy, emócie, zaužívané spôsoby fungovania. Je to priestor okolo vás, v ktorom sa cítite bezpečne.